. . .
Czym są towarzystwa funduszy inwestycyjnych?

Bardzo dobrym sposobem na ulokowanie kapitału jest fundusz inwestycyjny. Fundusze inwestycyjne są formą zbiorowego inwestowania. Oznacza to, że w fundusz inwestycyjny lokuje się kapitał razem z innymi uczestnikami.

Fundusze inwestycyjne – jak to działa?

Fundusz inwestycyjny ma za zadanie pomnażać pieniądze, które powierzają mu uczestnicy. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (zwane TFI) ma prawo do tworzenia funduszy inwestycyjnych. Oczywiście towarzystwo funduszy inwestycyjnych ma prawo do reprezentowania inwestorów na zewnątrz.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych inwestuje powierzone przez uczestników pieniądze w bardzo różne instrumenty finansowe. TFI może inwestować pieniądze w obligacje skarbowe, akcje krajowych i zagranicznych firm, obligacje korporacyjne. Zgodnie z ustawą o funduszach, TFI dzielą się na fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte.

Co to są fundusze akcyjne?

Fundusze akcyjne są jednym z rodzajów funduszy wspólnego inwestowania. Fundusze akcyjne za wpłacone przez inwestorów pieniądze kupują akcje bardzo różnych firm. Fundusze akcyjne należą obecnie do funduszy, które cieszą się bardzo dużą popularnością. Inwestorzy mają przy tym do wyboru bardzo różne fundusze akcyjne.

Mogą wybrać fundusze akcyjne z rynku krajowego albo zagranicznego. Mają też do wyboru fundusze akcyjne z konkretnej giełdy, gromadzące akcje z konkretnego sektora rynku (np. finansowego) czy też wielkich koncernów. Fundusze akcyjne są tak zróżnicowane, że każdy może wybrać te, które najlepiej odpowiadają jego planom inwestycyjnym.