. . .
Czym są fundusze inwestycyjne i fundusz akcyjny?

Od pewnego czasu funduszami inwestycyjnymi interesuje się coraz więcej osób. Fundusz inwestycyjny to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chciałyby zainwestować posiadany kapitał w akcje czy obligacje, ale w takim rodzaju inwestowania nie mają doświadczenia.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego inwestowania. Wpłaty, które dokonuje inwestor są przeliczane na jednostki uczestnictwa. Powierzone środki fundusz inwestycyjny lokuje w bardzo różne instrumenty finansowe. Instytucją uprawnioną do tworzenia funduszy inwestycyjnych jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Warto wiedzieć, że towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zależne od funduszy. Pieniądze inwestora obracane są w ramach funduszy. Ewentualne problemy finansowe, które może mieć towarzystwo funduszy inwestycyjnych, nie zagrażają bezpieczeństwu pieniędzy wpłaconych przez inwestorów.

Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

TFI zakładane są wyłącznie przez spółki, którym Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na prowadzenie takiej działalności. TFI zobowiązane jest też do zatrudnienia licencjonowanych doradców finansowych. TFI może efektownie i bezpiecznie zarządzać pieniędzmi inwestorów. Wpłacone środki może zainwestować np. w fundusze akcyjne.

Obecnie fundusze akcyjne należą do tych, którymi interesuje się wielu inwestorów. Osoby, które zainteresowane są inwestowaniem w fundusze akcyjne mają do wyboru nie tylko krajowe, ale także zagraniczne fundusze akcyjne, fundusze dotyczące danej giełdy i mnóstwo innych.