. . .
Co warto wiedzieć o funduszach inwestycyjnych?

Jedną z form lokowania pieniędzy wraz z innymi osobami jest fundusz inwestycyjny. Do zarządzania funduszami i reprezentowania ich powołane jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych często określane po prostu FIT.

Czym jest FIT?

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządza funduszami oraz pomnaża pieniądze, które powierzyli mu inwestorzy. Dla inwestorów istotne jest także to, że towarzystwa funduszy inwestycyjnych działa niezależnie od funduszu, którym zarządza. Dla inwestorów oznacza to, że nawet w razie bankructwa TFI odzyskają swoje pieniądze.

Środki pieniężne, które zgromadził FIT nie są jego własnością. Inwestor w każdej chwili może odsprzedać swoje jednostki uczestnictwa. Pozyskane środku fundusz inwestycyjny może inwestować w bardzo różne instrumenty finansowe.

Fundusz w co inwestuje?

Największym zainteresowaniem inwestorów cieszy się fundusz inwestycyjny otwarty. Wybór funduszy otwartych jest na rynku naprawdę bardzo duży. Są wśród nich fundusze akcyjne, które z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. W fundusze akcyjne może inwestować mnóstwo osób. Za pozyskane środki fundusz skupuje akcje wielu firm. Fundusze akcyjne mogą przy tym dotyczyć akcji firm z różnych rynków, firm krajowych oraz zagranicznych i rozmaitych sektorów rynku.

Dla inwestorów istotne jest to, że funduszami akcyjnymi zarządzają specjaliści z dużym doświadczeniem. W fundusze akcji można inwestować na każdym etapie swojego życia. Najrozsądniej jednak jest inwestować w młodym wieku.